16.07.2021. - 09.09.2021.

  • KONKURS - MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI

    KONKURS - MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI

    Javni otvoreni jednostepeni arhitektonski konkurs za idejno rešenje paviljona Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, sa proširenjem magacinskih kapaciteta muzeja
  • 1